Optimalisatie stemming en toonhoogte

Onderdeel van het stemmen kan zijn het optimaliseren van de toonhoogte.  Een piano is al zeer lange tijd niet gestemd of stemming is onmogelijk geworden door problemen met de stempennen of zangbodem.

werkwijze

We komen uw piano inspecteren en meten de toonhoogte en harmoniciteit van uw piano. Daarnaast kijken en luisteren we naar de kwaliteit van de snaren, meten we de drukkrachten en identificeren eventuele losse stempennen. Op basis hiervan bepalen we hoe de piano het beste gestemd kan worden voor een optimale klank.

Let op: Verroeste snaren kunnen mogelijk springen en moeten dan worden vervangen. Losse stempennen (en bijbehorende snaren) moeten ook worden vervangen.

kosten

Analyse en advies is bij ons altijd kosteloos. Veranderen van de toonhoogte staat gelijk (of is onderdeel van) een of meerdere standaard stembeurt a 75 euro. Indien de stemming zeer sterk wordt veranderd kan 1 of 2x herstemmen a 50 euro na 1 maand nodig zijn. Eventuele reparatie-kosten t.b.v het vervangen van stempennen, vindt u hier  

Terug