Optimalisatie stemming en toonhoogte

Onderdeel van het stemmen kan zijn het optimaliseren van de toonhoogte.  Een piano is al zeer lange tijd niet gestemd of stemming is onmogelijk geworden door problemen met de stempennen of zangbodem.

werkwijze

We komen uw piano inspecteren, lopen de inregeling na, en meten de toonhoogte en harmoniciteit van de piano. Daarnaast kijken en luisteren we naar de kwaliteit van de snaren, meten we de drukkrachten, stemmen de piano, en identificeren eventuele losse stempennen. Op basis van deze informatie bepalen we hoe de piano het beste gestemd kan worden voor een optimale kwaliteit van de klank. Verroeste snaren kunnen mogelijkerwijs springen en moeten dan worden vervangen. Tevens vervangen we de losse stempennen. Indien snaren te zeer verroest zijn is het vervangen van de stempen niet mogelijk zonder ook de snaar te vervangen.

kosten

Analyse en advies is bij ons altijd kosteloos. Veranderen van de toonhoogte staat gelijk (of is onderdeel van) een of meerdere standaard stembeurt a 75 euro. Indien de stemming zeer sterk wordt veranderd kan 1 of 2x herstemmen a 50 euro na 1 maand nodig zijn. Eventuele reparatie-kosten t.b.v het vervangen van stempennen, vindt u hier  

Terug