Optimalisatie stemming en toonhoogte

Uw instrument ontstemt met name door enerzijds gebruik, maar anderzijds ook door klimatologische wijziging (veranderende luchtvochtigheid – met name door het gebruik van kachels en tocht). Hij ontstemt, maar over de seizoenen heen zal hij ook langzaam zakken in toonhoogte.

Is uw piano al zeer lange tijd niet gestemd of is (stabiele) stemming onmogelijk geworden door problemen met bijvoorbeeld de stempennen of (leeftijd van) de zangbodem? Het actief opnieuw ophogen van de stemming, maar ook wellicht enkele reparaties zullen nodig zijn.

werkwijze

We komen uw piano inspecteren en verzorgen een professionele doormeting van de toonhoogte en harmoniciteit van uw piano. Daarnaast kijken en luisteren we naar de kwaliteit van de snaren, meten we de drukkrachten op de zangbodem, en identificeren eventuele losse stempennen. Op basis hiervan bepalen we hoe (met welke krachten) de piano het beste gestemd kan worden voor een optimale klank.

Let op: Verroeste snaren kunnen mogelijk springen en moeten dan worden vervangen. Losse stempennen (en bijbehorende snaren) moeten ook worden vervangen.

kosten

Analyse en advies is bij ons altijd kosteloos. Veranderen van de toonhoogte staat gelijk aan een of meerdere gerichte stembeurten. Omdat de stemming zeer sterk wordt veranderd, zal 1x of zelfs 2x herstemmen a 55 euro, elk binnen 2 maanden, nodig zijn. Klik op de links voor eventuele reparatie-kosten t.b.v. het vervangen van versleten stempennen of snaren.