Vervangen stempennen

Door veroudering verliezen stempennen hun grip in het stemblok. De stemming kan niet meer zuiver geschieden of hij zal niet lang stabiel zijn. Het vervangen van stempennen kan dan uitkomst bieden. We kijken en luisteren naar de kwaliteit van de snaren, we meten de drukkrachten in de piano en identificeren de meest losse stempennen. We bespreken de verwachte kosten en bepalen samen wat te doen.

Indien de snaren te zeer verroest zijn is er het risico dat we ook de snaar moeten vervangen.

Alternatief

Het kan zijn dat het stemblok, daar waar de stempennen ingedraaid zitten, versleten en/of gescheurd. Hierdoor hebben een hele reeks van pennen geen grip meer en moet waarschijnlijk het hele stemblok vervangen worden. Dit betekent een rigoureuze ingreep. Mocht dit nodig zijn, blazen we de vervanging van de stempennen (kosteloos) af en bespreken met u de verdere mogelijkheden.

KOSTEN

Inspectie en doormeting vereist een standaard stembeurt als startpunt en na ca. 1 maand een vervolg-sessie waarin de kritische stempennen worden geïdentificeerd en vervangen.

Montagekosten per stempen/snaar zijn 15 euro. Materiaalkosten van een snaar ligt tussen 5 euro voor normale staalsnaren tot circa 45 euro voor een bassnaarkoor. Plus in totaal 55 euro voor twee keer bijstemmen van de nieuwe snaren na resp. 1 week en 1 maand.

Deze oplossing is alleen van toepassing tot circa 10 a 15 stempennen. Bij hogere aantallen wordt geadviseerd het stemblok tot in detail te controleren en wellicht te vervangen.