Vervangen stempennen

Door veroudering verliezen stempennen hun grip in het stemblok. De stemming kan niet meer zuiver geschieden of hij zal niet lang stabiel zijn. Het vervangen van stempennen kan dan uitkomst bieden. We kijken en luisteren naar de kwaliteit van de snaren, we meten de drukkrachten in de piano en identificeren de meest losse stempennen. We bespreken de verwachte kosten en bepalen samen wat te doen.

Indien de snaren te zeer verroest zijn is er het risico dat we ook de snaar moeten vervangen.

Alternatief

Het kan zijn dat het stemblok, daar waar de stempennen ingedraaid zitten, versleten en/of gescheurd. Hierdoor hebben een hele reeks van pennen geen grip meer en moet waarschijnlijk het hele stemblok vervangen worden. Dit betekent een rigoureuze ingreep. Mocht dit nodig zijn, blazen we de vervanging van de stempennen (kosteloos) af en bespreken met u de verdere mogelijkheden.

KOSTEN

Inspectie en doormeting vereist een standaard stembeurt als startpunt en na ca. 1 maand een vervolg-sessie, waarin de kritische stempennen worden geïdentificeerd en vervangen.

  • Stemmen / -testen, identificatie, ophogen toon                                         75,-
  • Vervangen nieuwe stempen                                                                                 10,-
  • Meerkosten voor nieuwe snaar / bassnaar                                                    5 / 20,-
  • Nastemmen incl. bijstemmen nieuwe snaren (2x)                                     55,-

Deze oplossing is alleen van toepassing tot circa 10 a 15 stempennen. Bij hogere aantallen wordt geadviseerd het stemblok tot in detail te controleren en wellicht te vervangen.