Intoneren

Bewerken van bestaand hamerkopvilt ten behoeve van optimalisatie van de klank. Deze is doorgaans veranderd door veroudering. Door alle hamerkoppen gelijkmatig opnieuw te intoneren kan de klank doorgaans aanzienlijk verbeterd worden:

  • verhelderen van de klank
  • verzachten van de klank

Intoneren geschiedt doorgaans met intoneernaalden (transversaal en/of lateraal). Ook kan indien nodig gebruik worden gemaakt van specifiek schuurlint, stomen of intoneer-lak.

Betreft het enkele losse tonen die geïntoneerd moeten worden, dan is dit doorgaans onderdeel van het stemwerk.

Losse intonatie van gehele registers kan alleen gebeuren in aansluiting op stemwerk en/of inregelwerk. Dit omdat een onjuiste of verouderde stemming en inregeling de intonatie onjuist kan verstoren.

Geinteresseerd?

Maak een reservering op de dag en het tijdstip van uw keuze. Een afspraak is altijd verzet- of annuleerbaar. Op goed vertrouwen, kosteloos.


meer over stemmen & onderhoud