Het serienummer van uw piano

Het serienummer vindt u doorgaans het gemakkelijkst op het metalen frame van het instrument.

Bij vleugels ziet u dat vaak onder de lessenaar (schuif die dus even naar voren).

Bij piano’s ziet u het nummer vaak op het metalen frame als u de piano aan de bovenkant openmaakt. Ook staat het vaak groot bovenop de linker- of rechter- zijkant als u de bovenklep openmaakt.

Kijk niet naar jaartallen in een logo. Die hebben vaak betrekking op het bedrijf, niet uw piano.