Uw zangbodem en het klimaat

De zangbodem is van hout en staat een klein beetje bol om de kracht van de snaren goed op te vangen en de trillingen te vertalen naar klank. De ruim 200 snaren (met een spankracht van ca 60kg elk), die gespannen zijn van boven naar beneden, drukken halverwege fysiek tegen de zangbodem. Als de zangbodem beweegt, bewegen de snaren dus een beetje mee. En als andersom de spanning op de snaren verandert, beweegt de zangbodem een beetje mee.

De seizoenswerking: dit betekent dat de zangbodem zich continu aanpast aan de luchtvochtigheid van zijn omgeving (te vergelijken met een houten vloer). Door deze werking worden de zeven octaven in lichte mate, en verspreid over de seizoenen van het jaar, ingedrukt en uitgerekt. Over de jaren heen heeft de zangbodem steeds minder kracht om na de inkrimping terug te komen op de oude toonhoogte.

Lang niet stemmen leidt daarom niet alleen tot een valse stemming, maar ook tot een instabiele, uitgezakte/verkeerd belaste zangbodem.

Schommelt het klimaat in uw woonkamer significant, overweeg dan klimaat-beheersende maatregelen.