Herken een gescheurd stemblok

Bij een gescheurd stemblok, zitten meerdere stempennen niet meer goed vast in het achterliggend hout. Hierdoor blijft de snaar niet op spanning, en dus ook niet meer op toon. U hoort dit meestal aan een uitzonderlijk slechte stemming van de toon. U ziet het vaak doordat boven de stempen een kleine ruimte is ontstaan.

Op bovenstaande foto is het wel heel erg; maar ook een hele kleine opening duidt reeds erop dat de pen de 60 kg trekkracht van een snaar niet meer kan dragen.

Oorzaak van een gescheurd stemblok is doorgaans: directe zonne- of kachel-warmte en dientengevolge uitdroging. Voorkom dit door juiste plaatsing van het instrument.

Oplossing: dit is afhankelijk van hoe erg de situatie is. De ultieme oplossing is de plaatsing van een nieuw stemblok. Dit is een uitgebreide restauratie waarbij uw piano naar de werkplaats moet. Betreft het slechts 1 of enkele lossere stempennen, dan is reparatie/vervanging van de snaar met stempen een goede oplossing.