Toets-balans-moezen

Deze 88 (meestal rode) kleine vilt-rondjes op de balans lijst (waarop de toetsen rusten) zorgen voor een zachte balancering van de toets. Eronder zitten papieren rondjes die de exacte diepte van de landing bepalen. Deze exacte positie is erg belangrijk voor een juiste inregeling van het mechaniek.

Het is erg zacht vilt, en daarom een van het meest gewilde vilt voor motten.