Prijzen

Geactualiseerde prijzen per 2021
  • Stemmen (eerste of losse stembeurt): 80 euro
  • Stemmen (zomer/winter abonnement): 75 euro
  • Stemmen (all seasons abonnement/tussentijds bijstemmen): 55 euro

  • Reparaties en reiniging: 50 euro per uur ex materiaalkosten
  • Reparaties en reiniging binnen abonnement *: gratis tot half uur werk, ex. materiaalkosten

* Exclusief gebreken uit achterstallig onderhoud voorafgaand aan abonnement

  • Restauraties uitsluitend op aanvraag