Erard

Sébastien Erard, geboren als Sébastien Erhard (Straatsburg, 5 april 1752 – La Muette bij Passy, 5 augustus 1831) was een Duits-Franse muziekinstrumentontwerper.

Sébastien Erard was actief in de wereld van de pianobouw, waarvan hij de geschiedenis heeft beïnvloed. Hij vond de ‘Verschiebung’ (het linkerpedaal op een vleugel) uit in 1794. Hij heeft het double echappement ontwikkeld, waardoor de toon op de piano meermaals snel achter elkaar kan worden herhaald, en was de eerste die een smeedijzeren raamwerk in een piano toepaste. Ook was hij de bedenker van met koperdraad omsponnen bassnaren, waardoor de dikke bassnaren minder afhankelijk werden van temperatuurschommelingen. Daarnaast ontwikkelde hij de agraffe (in 1809) en de ‘druklijst’ (in 1838), die de pianosnaren een duidelijker afbakening gaf van het trillende en toonproducerende gedeelte.

Ook hield hij zich bezig met de ontwikkeling van de harp; hij vond de dubbelpedaalharp uit waarvoor hij in 1810 patent aanvroeg. Dit is het soort harp dat vandaag de dag het meest gangbaar is.

lees verder

Leeftijd weten van uw INSTRUMENT?

Wij stemmen en onderhouden vele vleugel-/piano’s van dit merk. Wilt u de leeftijd en productielocatie (of klik op overzichtskaart) weten van uw instrument, zoeken we het graag even op. Stuur ons even berichtje met serienummer en een foto!

pianisten & musici

… die graag speelden op, zelf leerden spelen op, of thuis hadden …

patenten & uitvindingen