Rondleiding

Het openen van uw piano – niet complex maar uiteraard op eigen risico.

  1. Klap de bovenkant van uw piano open. Deze zit niet vast. U kunt hem zo openklappen.
  2. Kantel het voorpaneel eruit. Meestal zit deze aan de binnenkant links en rechts vast met schuifjes.
  3. Til – terwijl u het paneel zo recht mogelijk houdt – de toetsklep recht omhoog. Soms zit deze links en rechts vastgeschroefd. Doe dit voorzichtig opdat u niet de lak beschadigt!
  4. Til – terwijl u de lat zo recht mogelijk houdt -de lat die over de toetsen licht recht omhoog. Soms zit deze links en rechts vastgeschroefd.
  5. Verwijder het paneel aan de onderkant.

Van de rest is het niet de bedoeling te demonteren.

Toucher & Timing